•  KD_Máy in Canon
  •  KD_Máy in Epson
  •  Service printers
  •  KD_Linh Kiện
  • Hỗ trợ Bảo Hành
Điện thoại: 043 628 5596 - 04 3990 8133 - 0988 04 07 86 - Fax: 04.3 628 5597

Máy in HP

Máy in hp 2055d
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách, đĩa, dây nguồn& dây cáp usb
Giá bán: 8.450.000 VNĐ
Máy in Hp 1212nf
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách, đĩa, dây nguồn& dây cáp usb
Giá bán: 4.950.000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách, đĩa, dây nguồn& dây cáp usb
Giá bán: 3.150.000 VNĐ
Máy in Hp 1132
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: sách hướng dẫn, đĩa driver, dây nguồn, đây cáp usb
Giá bán: 3.150.000 VNĐ
Máy in Hp 5200l
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách Hương dẫn, đĩa cài, dây nguồn, dây usb, phiếu bảo hành hãng
Giá bán:
Máy in Hp 1102
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: sách hướng dẫn, dây nguồn dây cáp usb, đĩa CD
Giá bán: 2.250.000 VNĐ

Máy in Canon

Yes!
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách huớng dẫn, dây cáp usb, bộ nguồn...
Giá bán: 2.700.000 VNĐ
Canon 4170
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách, đĩa, dây nguồn và dây cáp usb
Giá bán: 3.230.000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách, đĩa, dây nguồn và dây cáp usb
Giá bán: 2.250.000 VNĐ
máy in canon 6000
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách Hương dẫn, đĩa cài, dây nguồn, dây usb, phiếu bảo hành hãng
Giá bán: 2.150.000 VNĐ
Máy in canon 3300
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách hướng dẫn, Đĩa Driver, Dây nguồn, Dây cáp USB
Giá bán: 4.380.000 VNĐ
Máy in canon 2900
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách hướng dẫn, Đĩa Driver, Dây nguồn, Dây cáp USB
Giá bán: 2.800.000 VNĐ
Máy in canon ix6560
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách hướng dẫn, Đĩa Driver, Dây nguồn, Dây cáp USB
Giá bán: 4.750.000 VNĐ
máy in canon ip4970
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách hướng dẫn, Đĩa Driver, Dây nguồn, Dây cáp USB
Giá bán: 3.550.000 VNĐ
máy in canon ip3680
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách hướng dẫn, Đĩa Driver, Dây nguồn, Dây cáp USB
Giá bán: 2.300.000 VNĐ

Máy in Epson

Yes!
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Dây cáp usb, dây nguồn, sách hướng dẫn, đĩa cài
Giá bán:
Yes!
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Dây cáp usb, dây nguồn, sách hướng dẫn, đĩa cài
Giá bán:
Yes!
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Dây cáp usb, dây nguồn, sách hướng dẫn, đĩa cài
Giá bán:
Yes!
epson L300
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách, đĩa, dây nguồn&dây cáp usb
Giá bán: 3.600.000 VNĐ
Yes!
Epson L210
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách, đĩa, dây nguồn&dây cáp usb
Giá bán: 3.950.000 VNĐ
Yes!
Máy in Epson L110
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách, đĩa, dây nguồn&dây cáp usb
Giá bán: 3.150.000 VNĐ
Yes!
Máy in epson 1430
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: sách,đĩa, dây nguồn&dây cáp usb
Giá bán: 9.450.000 VNĐ
Máy in epson t30
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách hướng dẫn, Đĩa Driver, Dây nguồn, Dây cáp USB
Giá bán:
may in Epson R230x
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách hướng dẫn, Đĩa Driver, Dây nguồn, Dây cáp USB
Giá bán: 4.250.000 VNĐ
may in Epson 1390
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách hướng dẫn, Đĩa Driver, Dây nguồn, Dây cáp USB
Giá bán: 8.450.000 VNĐ
may in epson t50
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách hướng dẫn, Đĩa Driver, Dây nguồn, Dây cáp USB
Giá bán: 4.380.000 VNĐ
may in epson t60
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách hướng dẫn, Đĩa Driver, Dây nguồn, Dây cáp USB
Giá bán: 4.620.000 VNĐ

Máy Fax

MB1900
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán: 4.224.000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán:
may fax 987
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách, đĩa, dây cáp usb
Giá bán: 2.520.000 VNĐ
Máy Fax Panasonic KX-MB 2025 - Máy Fax
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách hướng dẫn, dây nguồn
Giá bán: 5.150.000 VNĐ
Máy Fax panasonic 983
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách hướng dẫn, dây cáp, giấy nhiệt
Giá bán: 2.250.000 VNĐ
Máy fax panasonic 701
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Sách hướng dẫn , dây kết nối, 1 cuộn fin fax
Giá bán: 2.150.000 VNĐ

Máy in Brother

Bảo hành: 36 tháng
Phụ kiện: Dây cáp nguồn, cáp USB, sách hướng dẫn, đĩa cài
Giá bán: 13.900.000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Dây cáp nguồn, cáp USB, sách hướng dẫn, đĩa cài
Giá bán: 13.800.000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Dây cáp nguồn, cáp USB, sách hướng dẫn, đĩa cài
Giá bán: 6.900.000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Dây cáp nguồn, cáp USB, sách hướng dẫn, đĩa cài
Giá bán: 5.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Dây cáp nguồn, cáp USB, sách hướng dẫn, đĩa cài
Giá bán: 9.400.000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Dây cáp nguồn, cáp USB, sách hướng dẫn, đĩa cài
Giá bán: 8.300.000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Dây cáp nguồn, cáp USB, sách hướng dẫn, đĩa cài
Giá bán: 6.100.000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Dây cáp nguồn, cáp USB, sách hướng dẫn, đĩa cài
Giá bán: 5.500.000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Dây cáp nguồn, cáp USB, sách hướng dẫn, đĩa cài
Giá bán: 3.100.000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện: Dây cáp nguồn, cáp USB, sách hướng dẫn, đĩa cài
Giá bán:
Bảo hành: 36 tháng
Phụ kiện: Dây cáp nguồn, cáp USB, sách hướng dẫn, đĩa cài
Giá bán: 6.350.000 VNĐ

Linh kiện

363.000 VNĐ
1.644.000 VNĐ
1.639.000 VNĐ
1.584.000 VNĐ
1.540.000 VNĐ
1.540.000 VNĐ